بچه سرتق
  صفحه آغازين 
لینکستان سایتهای سکسی

رادیو فردا پخش زنده

عکس سکسی 989   اخبار ورزشي عکس سکسی ایرانی     موزیک ایرانی و خارجی
   

   چت با وبمستر

این صفحه جزئی از وبلاگ بچه سرتق میباشد ...برای رفتن به صفحه اصلی وبلاگ و انتخاب داستان جدید و دسترسی به کلیه ی قسمت ها اینجا رو کلیک کن

خبر نگاره نظر تركه رو درباره سيگار ميپرسه، تركه ميگه: به نظر من سيگار پدر سلامتيه! خبرنگاره ميگه: چطور آقا؟ دليل شما چيه؟! تركه ميگه: آخه مادر سلامتی رو ميگاد!!!

سر كلاس پزشكی استاد از شاگرداش ميپرسه: كدوم يك از اعضاء بدن ميتونه تا 9 برابر حالت عادی بزرگ بشه؟
يه دختر ميگه: استاد من ميدونم ولی روم نميشه بگم... استاد ميگه عيب نداره نگو!
يه پسره ميگه منم ميدونم ... اون مردمك چشمه.....
استاد ميگه آفرين درسته... بعدش به دختره ميگه شما هم اينقده توقع زيادی نداشته باش!!!!!
تركه يه سكه اززير خاك پيدا ميكنه، روش نوشته بوده تاريخِ ضرب: 200 سال قبل از ميلاد!!

از زن رشتيه ميپرسن: شما موقع عشقبازی با شوهرتون صحبت ميكنيد؟ ميگه: اگه زنگ بزنه، خوب آره!!!

بچهه داشته با اتوبوسش بازی ميكرده، هی ميگفته: قام قام... ايستگاه اول، كونيا درجلو، جندهها در عقب! ...قام قام... ايستگاه دوم، جاكشا در جلو،كسكشا در عقب!! مامانش شاكی ميشه، ميگه بی ادب اين چيزا چيه ميگی؟! يقه بچهه رو ميگيره ميبره تو انباری زندانيش ميكنه. بعد از سه ساعت مياد بهش ميگه: آدم شدی؟! بچه ميگه: آره، ميگه: خوب حالا برو مثل بچه آدم بازی كن. بچه هم ميره اتوبوسش رو بر ميداره ميگه:... قام قام...ايستگاه سوم، زن قحبهها در جلو، مادرقحبهها در عقب...اون جاكشهايی هم كه ميگن چرا اتوبوس سه ساعت تاخير داره، برن ازون زنيكه جندهای كه تو آشپزخونه واستاده بپرسن!!!

يك مرغ آمريكايی و يك مرغ ايرانی داشتن واسه هم رجز ميخوندن، مرغ ايرانيه ميگه: من هر تخمم 30 تومن قيمتشه! مرغ آمريكاييه ميگه: چاييدی! من هر تخمم 40 تومن قيمتشه! ايرانيه ميگه: برو خواهر! ما واسه 10 تومن كون خودمون رو پاره نميكنيم!!!


معلمه داشته پای تخته مسئله حل ميكرده، يهو يكی از ته كلاس ميگه: ميكنمت! يارو به روی خودش نمياره، يكم ميگذره دوباره يكی از ته كلاس ميگه: ميكنمت بچه كونی! باز معلمه به روی خودش نمياره، بار سوم دوباره يكی از ته كلاس همينو ميگه، معلمه تيز بازی درمياره،گيرش مياره. شاكی از كلاس، ميرخ بيرون، ميره پيش مديرِ دبيرستان ميگه: بابا اين چه افتضاحی؟! اين چه مدرسه گنديه؟! من دارم سر كلاس رياضی درس ميدم، يك پسره هی ميگه: ميكنمت! مديره ميپرسه: يارو لباس سورمهای تنش نبود؟ معلمه ميگه: چرا. مديره ميگه: شلوارش هم سياه بود؟! معلمه ميگه: آره خودشه! مديره ميگه: ببين اين راست ميگه، جداً ميكنه!!!

تركه تو مسابقة دو دوپينگ ميكنه، ازقضا آخر ميشه! رفقاش ميپرسن: بابا چرا آخر شدی؟ميگه: آخه نميخواستم بهم مشكوك شن!!

از تركه ميپرسن: بلدی پيانو بزنی؟! ميگه: نه. ولی يه داداش دارم... اونم نه!!!

شيره ميخواسته بره مسافرت، خرگوشه رو جای خودش ميگذاره سلطانِ جنگل. خرگوشه هم روز اول ميگه: برين اون روباه پدرسوخته رو بيارين. ميرن روباهه رو ميارن، هنوز تو نيومده، ميتوپه بهش كه: پدرسوخته، تو كلاهت كو؟! دستور ميده روباهه رو ببندن به يك درخت، همه حيوونای جنگل بيان يك دور بكنن! دو روز بعد دوباره روباهه رو احضار ميكنه، باز تا مياد تو بهش ميگه: مادرقحبه! تو كلاهت كو؟! باز ميده ببندنش به درخت و همه حيوونا ترتيبشوميدن. خلاصه چهار پنج روز همينجوری ميگذره، آخر روباهه شاكی ميشه، زنگ ميزنه به موبايل شيره و ميگه بابا اين چه افتضاحيه؟! اين ريختی پيش بره، اين خرگوش تاج و تختت رو به باد ميده. شيره هم زنگ ميزنه به خرگوشه ميگه: بابا، بيخودی كه نبايد به ملت گير بدی! يه گيری بده كه شاكی نشن. خرگوشه ميگه: يعنی چی؟ ميگه: مثلا فردا روباهه رو بفرست برات سيگار كِنت بخره. اگه پايه كوتاه خريد بگو چرا بلندشو نخريدی، اگه بلند خريد بگو چرا كوتاهشو نخريدی، بعد هم ترتيبش رو بده! خرگوشه ميگه: خوب، يادگرفتم. فردا باز روباهه رو احضار ميكنه و ميگه برو يك بسته سيگار كنت بخر. روباهه مياد تيزبازی دربياره، ميره هم سيگار پايه بلند ميخره هم پايه كوتاه. خلاصه برميگرده تو كاخ، پايه كوتاهه روميده، ميگه: قبله عالم به سلامت! اينم سيگار كنت. خرگوشه زود ميگه: پدرسوخته، من پايه بلندشو ميخواستم! روباهه هم درجا دست ميكنه بسته پايه بلند رو ميده. خرگوشه ميبينه رودست خورده، پاك شاكی ميشه، ميگه: اصلا كسكش تو كلاهت كو؟!!!


قزوينيه ميره خونه يك ميليونره، دويست ميليون نقد ميدزده. بعد زنگ ميزنه خونه يارو ميگه: بچه رو بيارين پولارو ببرين!!!


تهرانيه به تركه ميگه: بگو بلوط، تركه ميگه: بلوط. تهرانيه ميگه: كيرم تو گلوت! تركه حسابی بهش بر ميخوره، با خودش ميگه من بايد حال اينو بگيرم. ميره يه هفته فكر ميكنه، هفته بعد مياد به تهرانيه ميگه: بگو شلغم. تهرانيه ميگه: شلغم. تركه ميگه: كيرت تو حلقم!!!
تركه داشته از تو جنگل رد ميشده؛ يهو يك شيره جلوشو ميگيره، ميگه: كوچولو كجا ميری؟! تركه ميگه: خونه مادر بزرگ، بخورم پفك نمكی، چاق بشم چله بشم، بعد ميام كيرمم نميتونی بخوری!


از تركه ميپرسن چطور شد ترك شدی؟ ميگه: ايلده اول دنيا خدا ازم پرسيد: دوست داری ترك خر باشی يا فارس زنقحبه؟! منم گفتم: همون ترك خر بهتره!
پيرمرده ميره داروخونه، ميگه: آقای دكتر، يك چهارم قرص واياگرا بدين. دكتره كف ميكنه، ميگه: پدر آخه يك چهارم قرص كه به جايی نميرسه. پيره مرده ميگه: ای بابا، ما كه اين كارا ازمون گذشت.، همونقدر بلند شه كه من رو كفشام نشاشم كافيه!!!


يه سوال: چرا مهمانداران هواپيما رو از زنهای خوشگل انتخاب ميكنن؟!
جواب: كه هواپيما زودتر بلند شه!!!

تو مسابقه 20 سوالی قزوينيه ميگه: كونه؟! يارو ميگه: نه آقا، اين حرفها چيه. ميپرسه: سفيده؟ يارو ميگه: بله. ميگه: بالامجان كونه؟! يارو ميگه: نه جانم، كون نيست! قزوينيه ميپرسه: وسطش چاك داره؟! يارو ميگه: آره. ميگه:آهااا! فهميديم..بالام جان كونه؟! يارو ميگه: باباجان من كه گفتم نه! كون نيست! قزوينيه ميگه: سوراخ داره؟! يارو ميگه: نه. قزوينيه ميگه:اَاا... بالام جان اين چه كونيه كه سوراخ نداره؟!!!


- تركه زنگ ميزنه خونه دوست دخترش، بابای طرف گوشی رو برميداره، هول ميشه ميگه: ساعت شانزده و پنجاه و چهار دقيقه!!!

تركه تو يك دهی دكتر بوده ، ميخواسته به يك زنه آمپول بزنه. زنه ازين شليتههای لايه لايه پاش بوده، هرچی تركه دامناش رو بالا ميزده، تموم نميشده. آخر تركه شاكی ميشه به زنه ميگه: ببخشيد خانم، كون شما صفحه چنده؟!!


دو تا تركه ميرن يك رستوران كلاس بالا، دو تا كوكا سفارش ميدند، بعد هم يكی يك ساندويچ از كيفشون درميارند، شروع می كنند به خوردن. گارسونه مياد ميگه: ببخشيد،شما نمی تونيد اينجا ساندويچ خودتونو بخوريد. تركا يك نگاهی به هم می كنند، ساندويچاشونو باهم عوض می كنند!!تركه 19 تا بچه داشته، بهش ميگن: چرا يك بچه ديگه نمياری، رُند شه؟! ميگه: فرزند كمتر، زندگی بهتر!!!

رفيق تركه خيلی خانوم باز بوده، تركه ازش ميپرسه: آخه تو چی كار ميكنی كه هی چپ و راست خانوم بلند ميكنی؟ به ما هم ياد بده. رفيقش ميگه: بابا كاری نداره كه، بيا بريم تا بهت ياد بدم. سوار ماشين ميشن ميرن جلو پای يه زنه آخر تيكه ترمز ميكنن، رفيقش به زنه ميگه: معين جديد رو شنيدی؟ زنه ميگه: نه. ميگه: بيا من برات بگذارم. خلاصه زنه رو سوار ميكنه و ميبره خونه تا دسته ميكنه، تركه هم خيلی تحت تاثير قرار ميگيره. چند روز بعد با ماشين ميره جلوی يه خانومه نگه ميداره، ميگه: معين جديدی رو شنيدی؟! زنه ميگه: نه. تركه ميگه: نشنوی ها! مـيكُـننت!!!

تركه مادر پدرشو ميكشه، ازش ميپرسن: چرا اين بدبختا رو كشتی؟ ميگه: بعد از چهل سال به رابطه كثيفشون پی بردم!!!


مامانه داشته واسه بچش لالايی ميخونده. بعد از يه ربع، بچهه ميگه: خوب مامان خفه شو ميخوام بخوابم!!!


سياه پوسته ميگوزه، زنش تا يه هفته داشته از رو زمين دوده جمع ميكرده!!!


كرده تو كردستان پونزده نفرو ميكشه، تو دادگاه به حداكثر مجازات محكوم ميشه. ميگيرن شلوارشو درميارن، پاش استرچ ميكنند!!


زنه ميره پارچه فروشی خريد ميكنه، بعد به فروشنده ميگه: چقدر ميشه؟! يارو ميگه:خانم شما نميخواد پول بدين، بجاش يه دور از جلو به من بدين! زنه ميگه: حاجآقا اينجوری كه خيلی گرون ميشه! اگه ميخواين من يه دور از عقب بهتون ميدم! يارو ميگه: نه خانم اين كه خيلی كمه! به جون بچههام اينی كه شما ميگيد قيمت خريدشه!!!

قزوينيه يه بچه خوشگل مهمونش بوده، هی ميخواسته بكندش ولی نميدونسته چطور حاليش كنه. تو همين احوال، يكی در ميزنه. قزوينيه ميره دم در بعد از يه مدتی شاكی بر ميگرده، پسره ميگه: چی شده؟! قزوينيه ميگه: هيچی اين پسر همسايه بود، ميگفت: بابام گفته يه كاسه تف بدين، مهمون داريم ميخوايم بكنيمش! ميبينی بالام جان چه مردم بی ملاحظهاين؟! نميگن ما خودمون هم مهمون داريم!!!


شباهت ترك و اسپرم چيه؟ تو هردوتاشون از هر چند ميليون يكيش آدم در مياد!!!


تركه ميره به يكی خبر مرگ مادرش رو بده، بهش ميگه: يه شتری بود كه در خونه همه ميخوابيد!؟ يارو ميگه: خوب؟ ميگه: اين دفعه رو ننه تو خوابيد!!!

تركه ساندويچفروشی داشته، يك روز يك بابايی مياد ميگه: قربون يك ككتل بده، فقط بيزحمت توش گوجه نگذار. تركه ميگه: آقا امروز گوجه نداريم، ميخوای خيارشور نگذارم؟!!


تركه از طبقه صدم يه ساختمون ميپره پايين، به طبقه پنجاهم كه ميرسه ميگه: خب الحمدالله تا اينجاش كه بخير گذشت!!!


بعد از جنگ، يك عالمه سردار مردار الكی اضافه حقوق بگير رو دست دولت باد كرده بوده، با خودشون فكر ميكنن يك برنامهای پيدا كنن كه يك پولی به اينها بدن بازخريدشون كنن و از شرشون راحت شن. تو جلسه قرار ميگذارن كه هر سرداری ميتونه معادل درازترين فاصله در بدنش به انتخاب خودش در ازای هر سانت ده هزار تومن بگيره و بره رد كارش. يكی قدش خيلی بلند بوده، ميگه از فرق سر تا نوك پا. اندازه ميگيرن 240 سانت بوده حساب ميكنن بهش ميدن. يكی ديگه دستهاش دراز بوده، ميگه از نوك انگشت چپ تا نوك انگشت راست. 2 متر بوده، 2 ميليون ميگيره. بعدی مياد، ميگه: از نوك معامله تا محل تخمتين! ميگن: مطمئنی؟ اين كه چيزی نميشه. يارو ميگه: نه من همينقدر قبول دارم. ميگن هرجور ميل خودته. خلاصه شلوار يارو رو ميكشن پايين، ميبينن يارو اصلاً تخم نداره! ميگن مرد حسابی پس تخمات كو؟ يارو ميگه: فـاو!


يارو ازون تيمسار كسخلای تير بوده، يك روز كله سحر مياد پادگان به اولين نفری كه ميرسه، داد ميزنه: سرگرد! من ديشب زنمو كردم! انجام وظيفه بود يا بيگاری؟!! سرگرده جفت ميكنه، با خودش ميگه باز اين ميخواد يك چيزی از دهن ما بكشه بيرون بدبختمون كنه. خلاصه با تته پته ميگه: چهچه عرض كنم قربان. تيمساره شاكی ميشه، ميگه: خاك بر سر احمقت كنند! ميره يكم جلوتر، يك گروهبانه رو ميبينه، باز همون سؤالو ميپرسه، گروهبانه بدبخت هم يكم من و من ميكنه، چيزی نميگه و فحشش رو ميخوره. تيمساره شاكيتر ميشه، ميره يكم جلوتر ميبينه يك سرباز صفر داره جارو ميكشه، ميره جلو ميگه: سرباز! من ديشب خانوم رو كردم. انجام وظيفه بوده يا بيگاری؟! سربازه خيلی مطمئن ميگه: انجام وظيفه بوده قربان! تيمساره كف ميكنه، ميگه: واسه چی انجام وظيفه؟! تركه ميگه: آخه اگه بيگاری بود ميداديد ما بكنيم!
ريد

سلام

مامان : پسرم من ميرم بيرون با کبريت بازی نکنی ها !
پسر : نه مامان جون خودم فندک دارم !!!!!!!!!!!!!

به عربه ميگن با آب جمله بساز، ميگه: كير تو كس ننت! ميگن: پس آبش كو؟! عربه ميگه: برو از ننت بپرس!


اواهه داشته رد ميشده، ميبينه كنار خيابون نوشتن: واكس 50 تومن. با خودش ميگه: وا؟! كس 50 تومن؟!!!

تركه بچش نميخوابيده، بهش ژل ميزنه!!!!


آخونده و عربه و رشتيه سوار هواپيمای لوفتانزا بودن، موقع نهاركه ميشه، يه مهماندار خوشگل براشون غذا مياره. دختره وقتی ميخواسته غذا رو بذاره جلوی آخونده، سينه هاش معلوم ميشه، آخونده ميگه: خدايا به راه راست هدايتش كن! نوبت كشيدن غذای عربه ميشه ، عربه هم پستوناشو ميبينه، ميگه: خدايا راست شده تو هدايتش كن!! نوبت رشتيه كه ميشه، باز سينه های خانم پيدا ميشه، ميگه: خدايا تو راستش كن من هدايتش ميكنم!!!


يه زنه انگليسيه و يه تركه تو آسانسور بودن . زنه شروع ميكنه لخت شدن و به تركه ميگه: يه كاری كن كه احساس كنم واقعاً زنم، تركه هم شروع ميكنه لباساشو در مياره، بعد ميندازدشون جلوی زنه، ميگه: اينا رو بشور بعد هم اتوشون كن!!!


عربه هی ميگوزيده، بعدش يك ليوان آب ميخورده. ازش ميپرسن: چرا هی بعد از گوزيدن آب ميخوری؟ ميگه: ولك، اگه آب نخورم كه گرد و خاك ميشه!!!
- يارو تركه تو جبهه پشت ضد هوايی بوده ميزنه يه هواپيما رو ميندازه. خلبانه با چتر نجات ميپره بيرون، تركه ميگه: بچه ها در رين صاحابش اومد!!!

سلام دوستان
يه ترکه بوده هر کدوم از بچه هاش يه رنگ بودن ازش می پرسن چرا اينا اينجوری هستن؟ ميگه والا خانوم مت به جای قرص ضد بارداری اسمارتيز می

لره دوزاری سياه پيادا ميكنه، ميره تلفن عمومی گوشی رو برميداره، ميگه: الو آفريقا؟! (از طرف رامين)

از بجه تهرونيه ميپرسن: امام اول كيه؟ يخورده فك ميكنه، ميگه: بابا يك راهنمايی بكنيد... ميگن: شمشيرش معروفه.. ميگه: آها... ZORO!

تركه ميرسه به يه هيئت، از يكی جلو در ميپرسه: آقا اينها اين تو چی كار ميكنن؟ يارو ميگه: اينها ده روز سينه ميزنن! تركه ميگه: ای بابا، ايلده كنترات بده 3 روزه ميزنيم


از بسيجيه ميپرسن: ميدونی خدا كيه؟ ميگه: نماينده ولی فقيه در كائنات

سه تا ترك كه دير به قطار رسيده بودند، دنبال قطار دويدند. دو تا از آنها با زحمت سوار قطار شدند. آخری كه به قطار نرسيده بود، ايستاد و شروع كرد به خنديدن. از او پرسيدند: حالا كه از دوستانت عقب افتاده‌ای چرا می‌خندی؟ او گفت: آخر من مسافر بودم و آنها برای بدرقه آمده بودند!

لطيفه موزون: يه روز يه مرده، می‌خوره به نرده!يك روز عروس رفت گل بچينه، شهرداری گرفتش!تركه عينك آفتابی می‌زنه. بچه‌اش مياد توی اتاق. به بچه‌اش می‌گه: كجا بودی تا اين وقت شب...؟!

به تركه ميگن با غضنفر جمله بساز، يارو رو دنبال می كنه. ميگن: حالا چرا دنبالش می‌كنی؟ می‌گه: آخه آدم با باباش هم جمله می‌سازه؟!
يه روز يه تركه راديو پيام رو روشن می‌كنه. راديو می‌گه: مسير آزادی به امام حسين بسته است. تركه می‌گه: بابا چرا قسم می‌خوری، نميخواد، همه باور می‌كنن!
يه روز يه پدر داشته دختر كوچولوی شيطونش رو نصيحت می‌كرده. حرفهاش كه تموم می‌شه می‌گه كه ديگه بابا رو اذيت نمی‌كنی كه... چون هر بار كار بد بكنی يكی از موهای من سفيد می‌شه. دخترك شيطون حاضرجواب می‌گه: حالا فهميدم چرا همه موهای بابابزرگ سفيده!؟
تركه خيلی بدشانس بوده. وقتی می‌ميره روحش ميره لای پنكه
 

بازگشت به صفحه اصلی

 

بچه سرتق  ایران سکس  

کس خونه
بچه اهواز
خفن کده
چوچول
پسران یخی اتشین
ممتاز
تیر اخر
بکن توش

عکس و فیلم سکسی ایرانی

 
 

شکلکهای پنهان یاهو مسنجر

ايميل فارسي بنويسيد

به راديو ميکس گوش کنيد

 

 

لیست مطالب

فیلتر شکن ....0v

موسیقی ... 0v

متفرقه کامپوتری ... 0v

متفرقه غیر کامپوتری ... 0v

ساخت وبلاگ ... 0v

معرفی و دانلود نرم افزار ... 0v

چت و یاهو مسنجر ... 0v

ورزشی ... 0v

کتاب الکترونیک ... 0v

کد جاوا اسکریپت ... 0v

وبلاگ نویسی و طراحی ... 0v

ترفند ویندوز ... 0v

رجیستری .. 0v

اموزش های دیگر ... 0v

 
                       

حمید


 

 


[Home] [Story] [Fashion] [Cinema] [Webmaster] [Girls] [Yalda] [XXX] [Fucking] [Tehran] [Tanz]
[Iran] [Forum] [SexGallery] [Joke] [Teen] [Party] [Monica] [FrendFinder] [Ads] [Hosting] [Iran2Canada] [Education] Visit SHABTAZ.COM Visit New MicroSoft SoftWare Visit Dating Links for FREE! Visit 989z Sexy Forum Visit Daily New Sexy fOTO In HERE!

 

Download FREE SEXY Movies!